Encouragement

1. เข้มแข็งไว้
kêm- kăeng wái
= be strong !
2. อย่าท้อแท้นะ
yàa tór-táe ná
= Don’t discourage
3. อย่ายอมแพ้
yàa yom-páe
= Don’t give up!
4. ฉันจะเป็นกำลังใจให้นะ
chăn jà bpen gam-lang jai hâi ná
= I ‘ll encourage you.
5. อย่าคิดมาก
yàa kít mâak
= Don’t think too much.
6. คุณทำได้แน่
kun tam dâai nâe
= You can do it!
7. ฉันเห็นใจคุณ
chăn hĕn jai kun
= I feel for you.
8. อย่าไปคิดถึงมันเลย
yàa bpai kít tĕung man loie
= Get over it!
9. มองในแง่ดีนะ
mong nai ngâe dii ná
= Look on the bright side
10. มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น
man mâi dâai yâe kà-nàat nán
= It can’t be that bad.
12. เดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
dĭeow man gôr dee kêun
= it ‘s gonna be ok!
13. สู้ต่อไปนะ
sûu dtòr bpai ná
= Keep on fighting!
‪#‎encouragement‬ ‪#‎thaiexpression‬
‪#‎learnthai‬
‪#‎thailanguage‬ ‪#‎kruuwee‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s