Learn Thai Expressions – It is Fun!

expressing-photos-pic-1024x741

Hi everyone, I hope you have been enjoying leaning Thai with me. I wish you have a great time traveling in Thailand and happy with your relationship.Don’t forget to practice as much as possible!   Have fun with Thai Phrases here!

แป๊บนึง

bpáep neung
Hold on! wait a minute, just a second!

อะไรนะ
a-rai ná
What did you say?

เดี๋ยวมานะ
dĭeow maa ná
I’ll be right back.

ทำไปเรื่อยๆ
tam bpai rêuay rêuay
Keep it up! Keep doing it!

มันไม่คุ้ม
man mâi kúm

It’s not worth it!

รู้แล้ว
rúu láew
I already know it!

คุณน่ารักเหมือนเดิม
kun nâa rák mĕuan derm
You look as cute as ever!

ไร้สาระ
rái săa-rá
It’s nonsense!

โอโห
oh-hŏh
Wow!!

ไม่ได้พูดเล่นนะ
mâi dâai pûud lên ná
I am not joking.

สมน้ำหน้า
sŏm nám-nâa
It serves you right!

แล้วเจอกัน
láew jer gan
See you later!

ไม่น่าพูดเลย
mâi nâa pûud loie
I should’t have said that.

คิดออกหรือยัง
kít òrk rĕu yang
Have you figured it out?

ไม่บอกก็รู้
mâi bòrk gôr rúu
I knew it without being told.

ทำยังไงดี
tam yang ngai dii
What should I do?

ทีหลังอย่าทำอีกนะ
tii lăng yàa tam èik ná
Don’t ever do it again!

น่าสงสัยนะ
nâa sŏng-săi ná
That’s suspicious.

ไม่มีใครผิด
mâi mii krai pìt
It’s nobody fault.

ชนแก้ว
chon gâew
Cheers!

ไม่ .. อย่างแน่นอน
mâi ..yàang nâe norn
absolutely not…!

เชื่อฉันนะ
chêua chăn ná
Believe me!

พูดช้าๆ หน่อยได้ไหม
pûud cháa cháa nòi dâai măi 

Can you speak slowly?

 

เข้าใจแล้ว

kâo jai láew  

I see!

 

ชินแล้ว
chin láew
I am used to it!

ช่วยฉันหน่อยสิ
chûay chán nòi sì
Give me a hand.

เที่ยวให้สนุกนะ

tîao hâi sà-nùk ná

Have a good trip!

เป็นไงบ้าง

bpen ngai bâang

How are you doing?

มันไม่ยากหรอก

man mâi yàak ròk

It’s not difficult!

ฉันก็หวังว่าอย่างนั้น

chăn gôr wăng wâa yàang nán

I hope so!

เป็นไปไม่ได้

bpen bpai mâi dâai

It’s impossible!

ไม่มีอะไรหรอก

mâi mii a-rai ròk

It’s nothing!

ใจเย็นๆนะ

jai yen yen ná

relax, clam down, take it easy!

แล้วไงล่ะ

láew ngai lâ

So what!

คุณคิดว่ายังไง

kun kít wâa yang ngai

What do you think?

คุณทำให้ฉันตกใจ

kun tam hâi chăn dtòk jai

You shocked me!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s