ป่วย bpùay, ไม่สบาย mâi sà-baai = sick

……feel sick. รู้สึกไม่สบาย rúu-sèuk mâi sà-baai
..have a fever. มีไข้ mii kâi
…have a headache. ปวดหัว bpùat hŭa
..have a cold. เป็นหวัด bpen wàt
..have a stomachache. ปวดท้อง bpùat tóng
..have a backache. ปวดหลัง bpùat lăng
..have a toothache. ปวดฟัน bpùat fan
..have a sore eye. เจ็บตา jèp dtaa
..have a sore throat. เจ็บคอ jèp kor
..have a diarrhea. ท้องเสีย tóng sĭa
..feel nauseous คลื่นไส้ klêun sâi
..food poisoning อาหารเป็นพิษ aa-hăan-bpen-pít
* bpùat……. = ……..ache
Take care yourself.! ดูแลตัวเองดีๆนะ
duu-lae dtua-eeng dii dii na!
taking medicines กินยา gin yaa
..go to see a doctor ไปหาหมอ bpai hăa mŏr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s