Taking a Taxi.

1. Excuse me, could you hail/get a taxi for me please?
ขอโทษค่ะ/ครับ ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ
kŏr tôot kâ/kráp chûay rîak táek sîi hâi nòi dâai măi ká/kráp
.
2. Do you know where I can get a taxi?
คุณรู้ไหมว่าฉันจะเรียกแท็กซี่ได้ที่ไหน
kun rúu măi wâa chăn jà rîak táek sîi dâai tîi năi?
.
3. Could you take me to the airport please?
ช่วยไปส่งฉันที่สนามบินหน่อย
chûay bpai sòng chăn tîi sà-năam bin nòi
.
4. Drive me to this address please.
ขับไปตามที่อยู่นี้นะคะ/ครับ
kàp bpai dtaam tîi – yùu níi ná ká / kráp
.
5. How much is the typical taxi fare to the airport?
ปกติค่าแท็กซี่ไปสนามบินเท่าไหร่
bpòk-gà-dtì kâa táek-sîi bpai sà-năam bin tâo rài
.
6. Do you use a meter?
คุณใช้มิเตอร์ไหม
Kun chái meter mái
.
7. I’m really in a hurry!
ผมกำลังรีบ
pŏm gam-lang rîip.
.
8. Are we almost there?
เราเกือบถึงหรือยัง
rao gèuap tĕung rĕu yang
.
9. Please drive slowly.
ช่วยขับช้าๆหน่อย
chûay kàp cháa cháa nòi
.
10. Keep the change.
ไม่ต้องทอน
mâi dtông torn
.
13510767_10207517080863770_3063465540188808035_n