It’s time to study!

It’s time to…….+action/verb/do something…
tʉ̂ng weelaa….(action/verb/do something)…..lɛ́ɛw
ถึงเวลา..(action/verb/do something)..แล้ว
.
It’s time to have some fun!
ถึงเวลาสนุกแล้ว
tʉ̂ng weelaa sà-nùk lɛ́ɛw
.

13716012_10207672924479763_2353169735144928571_n.jpg

You need to start thinking in Thai.

The right attitude can make the difference between failure and success.
ทัศนคติที่ถูกต้องนั้นสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวกับความสำเร็จ
.
Stop thinking of yourself as someone who is learning Thai, and start thinking of yourself as someone who speaks Thai.
อย่าคิดว่าตัวเองคือคนที่กำลังเรียนภาษาไทย แต่คิดใหม่ว่าเราคือคนที่พูดภาษาไทย
.
It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the language you already know more effectively.
มันอาจเป็นเรื่องเล็กๆ แต่จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้น และยังช่วยให้เราใช้ภาษาที่เรียนมาแล้วอย่างได้ผลมากขึ้นอีกด้วย
.
This also means you need to start thinking in Thai.
และนี่ยังหมายถึงคุณต้องเริ่มฝึกคิดเป็นภาษาไทย
.
If you want to say the word “elephant” in Thai, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in Thai.
ถ้าคุณอยากพูดคำว่า ช้าง เป็นภาษาไทย ตัวอย่างตอนนี้ คุณอาจจะคิดถึงคำว่าช้างในภาษาของคุณ แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
.
Instead, try imagining a picture of an elephant and then just think the Thai word “cháang”
แทนที่จะทำอย่างนั้นลองจินตนาการภาพของช้างแล้วก็คิดคำว่า ช้าง ขึ้นมาแทน
.
Real fluency happens when you stop mentally translating conversation.
คนที่พูดคล่องอย่างแท้จริงจะไม่มีการแปลบทสนทนาอยู่ในหัวเลย!
.
Please “like”, “share” and…..CHEERS!!!!3bs76698786b3adb241213mx

Thai on the move!

THAI ON THE MOVE 

14050-funny-the-problem-with-airport-security-s.

City – Meuang เมือง
Countryside – chon – na – bot ชนบท
Street/road – Tà-nŏn ถนน
Airport – Sà-năam bin สนามบิน
Port/pier – Tâa reua ท่าเรือ
Station – sà-tăa-nee สถานี
Train – rót fai รถไฟ
Sky train -rót fai-fáa รถไฟฟ้า
Underground train -rót fai dtâi din รถไฟใต้ดิน
Motorbike – Rót mor-dter sai รถมอเตอร์ไซต์
Car – Rót yon รถยนต์
City Bus – Rót may รถเมล์
Coach (bus) -Rót tour รถทัวร์
Taxi – Rót Táek sêe รถแท็กซี่
Bicycle – Rót jàk-grà-yaan รถจักรยาน
Walk / by foot – Dern bpai เดินไป
Boat – Reua เรือ   /  plane – krêuang bin เครื่องบิน


.

 

Airport – sà-năam bin สนามบิน
Hotel – Roong raem โรงแรม
Shop – Ráan ร้าน
Restaurant – Ráan aa-hăan ร้านอาหาร
Hospital – roong – pha – yaa – baan โรงพยาบาล
A coffee shop – Ráan gae-fae ร้านกาแฟ
Pharmacy – Ráan yaa ร้านยา
Toilet – Hông náam ห้องน้ำ
Beach – Chaai hàat ชายหาด
Massage – Nûat นวด
A massage shop – Ráan-nûat ร้านนวด
Market – Dtà-làat ตลาด
floating market – Dtà-làat náam ตลาดน้ำ
Street foods – aa hăan rim taang อาหารริมทาง
Temple – Wát วัด
Museum – Pí-pít-tá pan พิพิธภัณฑ์
Island – Gòr เกาะ (koh)
province – jang-wàt จังหวัด

1-where can I get some good food to eat?

มีอาหารอร่อยที่ไหนบ้าง
mee aa hăan a-ròi têe năi bâang?


.
2-Is there a pharmacy near here?
แถวนี้มีร้านยาไหม
Tăeo née mee ráan yaa măi?


.
3-Where is the police station?
สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
sà-tăa-nee dtam-rùat yòo têe năi?.


.
4-what is the best way to get there?
ไปที่นั่นอย่างไรดีที่สุด
bpai têe nân yàang-rai dee têe sùt?.


.
5-where do I buy a ticket?
ซื้อตั๋วได้ที่ไหน
séu dtŭa dâai têe năi?.


.
6-I want round trip tickets please!
เอา ตั๋วไป-กลับ
ao dtŭa bpai – glàp.


.
7-Can you take me to … please?
ช่วยไปส่งฉันที่…….หน่อย
chûay bpai sòng chăn têe ……. nòi


.
8.Where is the nearest …….?
…………glâi têe sùt yòo têe năi?
…………..ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน


.
9.How far is it to the airport?
– pai sà-năam bin glai kâe năi? ไปสนามบินไกลแค่ไหน


.
10.How long does it take to….?
– ……… chái way-laa naan tâo rài?
ใช้เวลานานเท่าไหร่


.
11. Can you call a taxi, please?
– Chûay rîak táek sêe hâi nòi ?
ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อย

8ada4a87ef322be789d7eb3315c67923

SHOPPING

5cef3871a3565be7635442277d21a238
.
1-“I’m just looking, thank you.”
ฉัน/ผม ดูเฉยๆ ขอบคุณค่ะ/ครับ
chăn / pŏm doo chŏie chŏie kòp kun ka / kráp
.
2- “Do you have this in another size/style/color?”
คุณมีอันนี้ ขนาด / แบบ / สี /อื่นไหม
kun mee an née/ kà-nàat / bàep/sĕe èun măi
.
3-“Is this made of leather / silk / plastic…?”
อันนี้ทำจาก หนัง / ผ้าไหม / พลาสติก ใช่ไหม
an née tam jàak năng / pâa măi / pláat-dtìk châi măi?
.
4-“Can I bring this back if it doesn’t fit?”
ถ้าใส่ไม่ได้ เอามาคืนได้ไหม
tâa sài mâi dâai , ao maa keun dâai măi
.
5-“I’m sorry; Do you have change.?”
ขอโทษ คุณมีเงินทอนไหม
kŏr tôot , kun mee ngern torn măi
.
6-“Can I have the receipt, please?’
ขอใบเสร็จด้วยค่ะ/ครับ
kŏr bai sèt dûay kâ / kráp
.
7-“Is this on sale?”
อันนี้ลดราคาไหม
an née lót raa-kaa măi ?
.
8-“Can I pay by credit card?”/Can I pay in cash?”
จ่ายโดย บัตรเครดิต / เงินสด ได้ไหม
jàai doy bàt kray-dìt / ngern sòt dâai măi?
.
9- “I’m looking for…”
ฉันกำลังหา……..
chăn gam-lang hăa ……..
.
10. Can you give me a discount?
ลดราคาได้ไหม
lót raa-kaa dâai măi ?
.
Buy – ซื้อ séu
Pay – จ่าย jàai
Sell – ขาย kăay
.
Money – เงิน ngern
Cash – เงินสด ngern sòt
Price – ราคา raa-kaa
Discount/on sale – ลดราคา lót raa-kaa
Receipt – ใบเสร็จ bai sèt
.
Souvenir – ของฝาก kŏng fàak
Shirt – เสื้อ sêua
Pants กางเกงขายาว gaang-geeg kăa yaao
Shorts – กางเกงขาสั้น gaang-geeng kăa sân
Dress – ชุด chút
Skirt – กระโปรง grà bproong
Hat/Cap – หมวก mùak
Shoes – รองเท้า rong táo
Shopping Bag – ถุง tŭng
accessories – เครื่องประดับ krêuang bprà-dàp
leather – năng หนัง
silk – pâa măi ผ้าไหม
plastic – plastic พลาสติก

Taking a Taxi.

1. Excuse me, could you hail/get a taxi for me please?
ขอโทษค่ะ/ครับ ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ
kŏr tôot kâ/kráp chûay rîak táek sîi hâi nòi dâai măi ká/kráp
.
2. Do you know where I can get a taxi?
คุณรู้ไหมว่าฉันจะเรียกแท็กซี่ได้ที่ไหน
kun rúu măi wâa chăn jà rîak táek sîi dâai tîi năi?
.
3. Could you take me to the airport please?
ช่วยไปส่งฉันที่สนามบินหน่อย
chûay bpai sòng chăn tîi sà-năam bin nòi
.
4. Drive me to this address please.
ขับไปตามที่อยู่นี้นะคะ/ครับ
kàp bpai dtaam tîi – yùu níi ná ká / kráp
.
5. How much is the typical taxi fare to the airport?
ปกติค่าแท็กซี่ไปสนามบินเท่าไหร่
bpòk-gà-dtì kâa táek-sîi bpai sà-năam bin tâo rài
.
6. Do you use a meter?
คุณใช้มิเตอร์ไหม
Kun chái meter mái
.
7. I’m really in a hurry!
ผมกำลังรีบ
pŏm gam-lang rîip.
.
8. Are we almost there?
เราเกือบถึงหรือยัง
rao gèuap tĕung rĕu yang
.
9. Please drive slowly.
ช่วยขับช้าๆหน่อย
chûay kàp cháa cháa nòi
.
10. Keep the change.
ไม่ต้องทอน
mâi dtông torn
.
13510767_10207517080863770_3063465540188808035_n

FullSizeRender

Thai lesson of today :
1. Have you ever……?
คุณเคย….verb (+ object)…..ไหม
kun kəəy ………. mái?

เคย kəəy = ever, used to
ไม่เคย = mâi kəəy = never
**mái = a question word for yes – no questions.

คุณเคยขี้ช้างไหม
kun kəəy kìi cháang mái?
= Have you ever ridden an elephant?
*ขี่ kìi = to ride, rode, ridden
ช้าง cháang = an elephant
.
2. “Tone change meaning change”
ขี่ = ride
ขี้ = poop
ขี่ช้าง kìi cháang = ride an elephant
ขี้ช้าง kîi cháang = elephant poop

ช้าง cháang
ช่าง châang = a technician (mechanic, artisan, craftsman)

Prefix “ความ kwaam” is put before adjectives, adverbs, and verb about sense, mental and feeling “to make nouns”

รัก rák —-> ความรัก kwaam rák
to love —> the love
.
เชื่อ chêua —> ความเชื่อ kwaam chêua
to believe —> belief

ดี dii —> ความดี kwam dii
good —> goodness

ร้อน rón —> ความร้อน kwaam rón
hot —> heat

เร็ว reo —> ความเร็ว kwaam reo
fast —> speed

รู้ rúu —> ความรู้ kwaam rúu
to know —> knowledge
คิด kít —> ความคิด kwaam kít
to think —> idea, thought

จริง jing —> ความจริง kwaam jing
true —> truth

IMG_1074